kontakt z nami

nazwa

Szanowne Koleżanki, w niedzielę 3 sierpnia br. o godz.12;15
mamy możliwość spotkania się i porozmawiania
z
SZANOWNĄ PANIĄ PREZYDENTOWĄ ANNĄ KOMOROWSKĄ .

Spotkanie będzie miało miejsce w sali Ochotniczej Straży Pożarnej

w Opatówku przy ul.Kaliskiej.
Zapraszam , Grażyna Mazurek Wiceprezes UTW

PIORO

W dniach

od 01.07.2014 do 31.08.2014
Przerwa urlopowa
Biuro nieczynne

 

PIORO 

Z uwagi na zbyt małą ilość chętnych nie powstanie sekcja:
- Basen OSiRR
- Komputery – grupa zaawansowana
- Język angielski – grupa I
Osoby... które zapisały się do sekcji które nie powstaną,- mogą jeszcze zapisać się do innej grupy.

Składy grup w zakładkach SEKCJE

 

Przypominamy iż termin opłat mija z dniem 15 sierpnia 2014

 

PIORO

Z dniem 1 kwietnia 2014 r.

wszystkie, obowiązujące członków Stowarzyszenia UTW opłaty, winne być dokonywane indywidualnie na konto bankowe UTW.

Numer konta : 18 1160 2202 0000 0000 8197 0912.


Po dokonaniu wpłaty, każdy członek Stowarzyszenia,zobowiązany jest przekazać Staroście Grupy, w której dotąd dokonywał opłat czesnego, informację zawierającą datę wpłaty, oraz czego dotyczy.

PIORO

ODPLATNOSCI

PIORO

PROGRAMM